Разделы сайта

Спіс для чытання на летніх канікулах

 

5  клас

Казкі: “Разумная дачка”

“Залаты птах”

Лягенда “Нарач”

У. Караткевіч “Нямоглы бацька”

Г. Макарчук “Чужое багацце”

М. Лынькоў “Васількі”

А. Кудравец “Цітаукі”

Г. Дамідовіч “Страта”

 

6 клас

У. Караткевіч “Лебядзіны скіт”

Я. Баршчэўскі “Вужыная карона”

А. Васілевіч “Сябры”

К. Чорны “Насцечка”

В. Адамчык “Салодкія яблыкі”

У. Пташнікаў “Алені”

А. Жук “Стары бабер”

Р. Барачкова “Гальштучнік”

Д. Шулцэ “Роберцік”

 

7 клас

В. Быкаў “Незагойная рана”

З. Бядуля “На каляды к сыну”

Я. Брыль “Сірочы хлеб”

І. Навуменка “Жуль Верн”

М. Лужякоў “Мэры Кэт”

У. Караткевіч “Зямля пад белымі крыламі”

Л. Дайнена “Ліч клул Вячні”

 

8 клас

В. Карамазаў “Дзяльба кабанчыка”

А. Дудараў “Вечар”, “Кім”

У. Караткевіч “Паром на бурнай рацэ”

Г. Дамідовіч “Губаты”

В. Быкаў “Жураўліны крык”

Я. Купала “Паўлінка”

 

9 клас

М. Гусоўскі “Песня пра зубра”

А. Міцкевіч “Гражына”

Ян Баршчэўскі “Белая сарока”, “Плачна”

К. Вераніцын “Тарас на Парнасе”

В. Дунін-Марцінкевіч “Пінская шляхта”

Я. Купала “Бандароўна”, “Раскіданае гняздо”

Я. Колас “Новая зямля”, “На растанях (кніга 1)”

 

10 клас

М. Гарэцкі “Роднае карэнне”, “Літоўскі хутарок”

К. Крапіва “Хто смяецца апошнім”

М. Зарэцкі “Ворагі”, “Кветка пожоўклая”

К. Чорны “Макарнавых Вольна”

І. Мележ “Людзі на балоце”

У. Караткевіч “Дзікае паляванне караля Стаха”, “Каласы пад сярпом тваім” (кніга 1 і 2)

А. Макаёнак “Зацюканы апостал”

 

11 клас

І. Шамлнік “Непаўторная вясна”, “Сэрца на далоні”

В. Быкаў “Сотнікаў”, “Знак бяды”

Н. Гілевіч “Родныя дзеці”

М. Стральцоў “Сена на асфальце”, “На чацвертым годзе вайны”

Г. Макарчук “Канон Богу”, “Крык на хутары”

Л. Дудараў “Князь Вітаўт”, “Чорная панна Нясвіжа”

В. Казько “Хроніка дзетдомаўскага саду”, “Суд у Слабадзе”

В. Быкаў “У тумане”, “Сцюжа”

В. Карамазаў “Бежанцы”, “Пумча”

Р. Баравікова “Барбара Радзівіл”

С. Кавалёў “Драўляны рыцар”, “Стомлены дябал”